ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ

Κατοικία

2004

ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Αριθμός: 4, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ελλάς)

Πρόκειται για μια αστική κατοικία με υπόγειο.