ΠΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΠΕ

Μεταλλική Κατασκευή

2005

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθμός: 31, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ελλάς)

Πρόκειται για ισόγειο εμπορική αποθήκη ελαστικών με διώροφο χώρο γραφείων. Ο φέρων οργανισμός και της αποθήκης και των γραφείων είναι από μεταλλικά στοιχεία.